Ing. arch. Stanislava Čermáková

Lucia Adamová


od roku 2006 
študentka, Fakulta architektúry STU v Bratislave