Ing. arch. Zuzana Dudáková

Ing. arch. Zuzana Dudáková
zakladateľ ateliéru

1984 ukončenie vysokoškolského štúdia na fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
1987 kandidát členskej organizácie ZSA
1992 získanie oprávnenia osobitnej spôsobilosti pre projektovanie
1993 člen spolku architektov
1995 zápis do registra odborne spôsobilých osôb

1984-1989 pozícia projektanta - architekta, v Pôdohospodárskom projekčnom ústave v Bratislave a Žiline
1990 nezávislá prax, spolupráca
1992 získanie oprávnenia osobitnej spôsobilosti pre projektovanie
1995 založenie projekčnej kancelárie PER-A-PER
1997 založenie spoločnosti FUNDÁTOR pre realizáciu jednej z vízii stavby obytného komplexu
2003 založenie realitnej a developerskej spoločnosti APPIA s.r.o.