SLM

SLM

Rekoštrukcia budovy laboratórií slovenskej legálnej metrológie
Projekt 2008

Budova laboratórií SLM sa nachádza vo veľmi zlom technickom stave. Počas svojej prevádzky bola zanedbávaná a to sa podpísalo na výrazných poškodeniach hlavne strešného plášťa. Projekt jej rekonštrukcie zahŕňa kompletnú výmenu strešného plášťa, okien a všetkých výplňových konštrukcií, zmeny v dispozičnom riešení, stvárnenie fasáda a začlenenie novej prevádzky do nevyužitých priestorov. Popri rekonštrukcii samotného objektu sa budú realizovať aj sadové úpravy a úpravy okolia.