projekcia

projekčná kancelária existuje na trhu už viac než dvadsať rokov. Podstatou je chápanie architektúry ako komplexu najrozličnejších vstupov, ako súbor detailov, ktoré tvoria celok. Našou snahou je zosúladiť všetko tak aby bol dokonale splnený zámer investora.

inžinierska činnosť

zásadným princípom je obhájiť svoje riešenie nielen pred investorom, ale aj pred zástupcami verejných orgánov. Je samozrejmosťou dolaďovanie projektu podľa ich požiadaviek počas projektovej fázy. Získanie potrebných povolení je takto pre nás ďaleko jednoduchšie a lacnejšie.

stavebný a autorský dozor

projektom a jeho schválením naša práca nekončí. Kvalitu riešení je potrebné niekoľkokrát počas realizácie preveriť prostredníctvom detailných výkresov, prostredníctvom finančných kalkulácií alebo aj konzultáciami so špičkovými odborníkmi v jednotlivých oblastiach. Skúsenosti ukázali, že kvalita prevedenia stavby je priamo úmerná naším návštevám na stavbe. Neustály kontakt so stavbou znamená obrovský prínos pre kvalitu diela a úspory v nákladoch pre investora.

konzultácie

pomôcť stavebníkom sa mnohokrát dá aj konzultáciami. Spolu s vami presne sformulujeme Vaše požiadavky funkčné, citové, estetické, finančné a iné. Hľadáme správny kompromis medzi chceným, možným a výhodným. Vysvetlíme úskalia navrhovania a stavby. Vysvetlíme kam smerujú základné rozhodnutia, so všetkými dôsledkami. Nie je treba čakať na konečné prekvapenie.

projekt management

priame pôsobenie na stavbe a v teréne nebýva obyčajne jednoduché. Zabezpečíme kompletnú organizáciu vášho zámeru, prehodnotíme firmy a ľudí prichádzajúcich na stavbu, odporučíme dobrých odborníkov, prípadne ich vyhrabeme spod zeme. Ustrážime detaily, ktoré sú pre konečný efekt dôležité. S ľuďmi, ktorí chcú pracovať dosiahneme vždy veľmi pekné výsledky. Na pracovníkov svojej kancelárie pritom kladiem rovnaké nároky ako na seba a moji zákazníci sa na ich riešenia môžu spoľahnúť.

návrh a dodávky interiérov

skutočnou lahôdkou pre nás býva zariaďovanie interiérov. Odčerpajú veľký kus energie a trpezlivosti, ale stoja za to. Naše interiéry majú štýl, atmosféru a veľkoleposť. Detaily sú volené na základe štúdia rôznych smerov, štýlov a tendencií, či už historických alebo súčasných. Sme neprekonateľní vo farebných kombináciách, ktoré nachádzame v umeleckých dielach význačných majstrov a na celosvetových výstavách o nábytku, zariaďovaní a designe.

design a vzdelávanie

nutnosťou nášho prístupu je byť informovaný o všetkom novom čo sa deje v oblasti stavebníctva, architektúry, designu. Radi sa s vami podelíme o najnovšie poznatky vo všetkých týchto oblastiach, aby sme uľahčili Vaše rozhodnutia. Pestujeme si priamy tvorivý kontakt so slovenskými dizajnérmi a umelcami, ich práce podľa možností dopĺňajú nami vytvorené priestory.