interiérVodný svet


Vodný svet

„Návštevníkom sáun dnes už nestačia dosky či biele
kobky, priestor na akýkoľvek odpočinok musí mať
ducha, atmosféru...“Zabehnutý relaxačný komplex Centra voľného času v bratislavskej Dúbravke rozšíril v roku 2006 svoje zariadenie Vodný svet o približne 240 m2,čo umožnilo uspokojiť o 30 návštevníkov viac. Klienti si v tomto samo statne uzavretom celku môžu odpočinúť v teplých vodách hydromasážnej vane či u maséra. Relaxáciu ponúkajú najmä prevádzky wellness, ktorú tvoria dve parné sauny, suchá sauna, ochladzovacie centrum, meditatívna studená odpočiváreň. Harmonický dojem podporuje komfortné riešenie a vybavenie teplých spŕch s tropickým dažďom, exkluzívne sprchy pri vírivej vani, toalety, prezliekárne, teplá odpočinková lavica atď. Moderný dizajn nových priestorov je podporený pokojnými farebnými odtieňmi charakteristickými pre wellness. Pocit vodného prostredia umocňuje každý navrhnutý prvok. Tichú, večernú kompozíciu farieb v centrálnych priestoroch oživujú malé pridružené priestory, z ktorých sa šíri žiarivé svetlo.

Tvorivé riešenie interiéru je založené na kruhu. S týmto motívom sa v rôznych obmenách stretávame v celom priestore. Bublinky na mozaikových stenách, na presklených dverách, dekoratívne kruhy na dlážke či tvaroslovie jednotlivých prvkov. Vodné prostredie sa odráža v hre svetla a tieňa, svetelných prechodov cez priepustné materiály, sklenené svetelné pohľady, stenu zo sklenených tvárnic, dymové presklenia, fóliové pohľady, alebo v lesku kovových a sklenených mozaikových materiálov, ktoré boli použité na stenách a v podlahe. Svetelnú hru dopĺňa bodové, kruhové nasvetľovanie stien a farebné zvýraznenie ústredných bodov pomocou nasvietených fóliových podhľadov nad vírivou vaňou a nad ochladzovacím centrom. Kontrastne a zmäkčujúco pôsobia drevené prvky v okolí vírivej vane, v sprchách a v ochladzovacom centre a drevené nábytkové prvky, navrhnuté so zmyslom pre jednoduchosť a čistotu.Vodný svet Vodný svet

Samozrejmosťou je kvalitné technické vybavenie od kúrenia, cez klimatizáciu až po jednotlivé armatúry. Autorkou projektu je Ing. arch. Zuzana Dudáková. Sauny, wellness a relaxačné centrá sú špecialitou jej ateliéru Per-A-Per. Aké sú podľa nej úskalia tejto problematiky? „Ponímanie, aké poznáme zo začiatkov tvorby relaxačných centier či wellnessu u nás, sa veľmi zmenilo. Snaha po dosiahnutí harmónie tela a duše si žiada použiť pri riešení špecifické a náročnejšie prostriedky. Každá sauna môže, a podľa mňa aj má, byť iná – vzhľadom na prostredie, zámer investora, cieľovú klientelu... Vždy by malo vzniknúť niečo originálne. Každý priestor na relaxáciu by mal poskytnúť klientom niečo výnimočné, jedinečný a neopakovateľný zážitok. Často pri projekte nanovo zvažujem uplatnenie farieb, materiálov, osvetlenia, ozvučenia. Musí to byť atraktívne aj preto, aby sa zákazníci vracali a aby sa investorovi vrátili investície. Centrá oddychu si vyžadujú dokonalé plánovanie a neustály tlak na dodávateľov, aby ich realizovali odborne a poctivo. Nekvalitné dodávky stavebných častí v budove prinášajú problémy s často katastrofálnym dopadom na chod prevádzky. Interiéry, v ktorých sa pracuje s vodou a parou, sú háklivý organizmus, ktorý si žiada značné odborné znalosti a dostatočné praktické skúsenosti. Len vtedy, keď sa tejto problematike venujete dostatočne podrobne a dlho, dokážete všetko dobre skĺbiť – optimálne zvládnuť jednotlivé funkcie, ich technické riešenie a prepojenie, atmosféru aj silu detailov.“